Letter from the VAC-USA to US Congress regarding Mr. Osius and the Heritage Flag of Vietnamese Americans

August 22, 2015

The Honorable Ami Bera
Subcommittee on Asia and the PacificSanJoseCoVang1
1535 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515

Dear Congress,

On July 14, 2015, Mr. Ted Osius, the U.S. Ambassador to Vietnam, visited the Vietnamese American community in San Jose, California. The event was organized by the office of US Congressman Mike Honda and San Jose Councilman Ash Kalra. Upon arrival to the venue, an attendee, Ms., Ngoc Minh Do was asked by an agent to remove and submit her lanyard that features the flags of the USA and Republic of Vietnam. Appearing in front of the audience who has fled Vietnam to avoid revenge and discrimination from the Communist tyranny, Mr. Ted Osius wore on his coat a lapel pin with the flag of Communist Vietnam.

Ms. Do, as well as several Vietnamese activists had sent letter to protest Mr. Osius and the organizers and was explained that Mr. Osius “as the U.S. Ambassador to Vietnam, he preferred not to be photographed with it given the potential sensitivities” (Mr. Osius’s email to Mr. Michael Do, President of the Vietnamese American Community of the USA on 07/30/2015) and the organizers “had to abide by the requests of the U.S. State Department” (Mr. Edwin Tan – District Director of Congressman Mike Honda – wrote to Ms. Minh Ngoc Do on 07/23/2015). Mr. Osius has at least once stated that he would lose his job if taken picture with any symbol of South Vietnam.

On July 27, 2015, The Vietnamese American Community of the USA had sent letter to the State Department requesting an explanation, but so far, received no reply. In an official letter to Congresswoman Zoe Lofgren, Ms. Julia Frifield (Assistant Secretary) states that “Displaying the flag is obviously a lawful and legitimate right for any American citizens.” Obviously, the flag of Republic of Vietnam – recognized by about 50 States, Counties, and Cities in the US as the Freedom and Heritage Flag – is the true identity of all Vietnamese Americans.

On behalf of the Vietnamese American citizens, we are writing this letter to express our disappointment in regard to such humiliating behavior of a high official of the Department of State and request an explanation from the State Department for the following issues:

1.- Who in the State Department requested the event organizers not to display the freedom and heritage flag of the Vietnamese Americans and to remove Ms. Do’s lanyard?
2.- Is the act of requesting to remove Ms. Do’s lanyard with RVN flag a violation to the Freedom of Expression that was written in the US Constitution and the 1st Amendment?
3.- Can such act considered an emotional attack to the Vietnamese Community?
4.- Mr. Osius feared of losing his job if photographed with the Vietnamese American symbols. Is this a policy of the State Department? Who will fire him? Based on what documentations?

We send this letter to the Congress because you are our representatives and only the Congress has the authorities to get the answers from the State Department. We really need to find out who is/are responsible for such behaviors that hurt so much our emotion.

Thank you for your serious attention to this matter.

Sincerely yours,
Michael Do
CEO, President of the VAC-USA

P.S. This letter will be posted on Petition Online to gather signatures of Vietnamese American supporters, and also be mailed to the members of Congress Foreign Affairs Committees (both House and Senate)
Bản tiếng Việt

Kính gửi quý Dân Biểu và Nghị Sĩ Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ – Ủy Ban Đối Ngoại.
Ngày 14 tháng 7 vừa qua, ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã gặp gỡ người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Cuộc gặp gỡ này do văn phòng Dân Biểu Mike Honda và Nghị viên Ash Kalra tổ chức. Bà Ddỗ Minh Ngọc khi vừa đến phòng họp đã bị một nhân viên yêu cầu tháo gỡ chiếc dây đeo cổ có in màu cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà. Cũng trong buổi tiếp xúc này, ông Đại sứ đã đeo trên ve áo của ông chiếc phù hiệu có in cờ Việt Cộng.
Bà Ngọc cũng như nhiều người Việt Nam đã viết thư để phản đối hành vi của ông Đại sứ và được ông ta giải thích rằng ông không muốn bị chụp hình có dính tới cờ vàng (thư ông Đại sứ gửi cho ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch CĐNVQGHK ngày 30 tháng 7, 2015), và ông Edwin Tan, Giám đốc văn phòng Dân biểu Mike Hona cũng viết thư trả lời bà Minh Ngọc rằng họ phải tuân theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao. Chính ông Đại sứ cũng cho biết ông sợ sẽ bị mất việc nếu chụp hình với cờ vàng.
Ngày 27 tháng 7, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ viết thư phản đối tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu giải thích sự việc, nhưng đến nay chưa nhận hồi âm. Trong một văn thư chính thức của Bộ Ngoại Giao, bà Julia Frifield, phụ tá Ngoại trưởng, đã minh xác rằng việc chưng bày lá cờ là quyền hợp pháp của bất cứ công dân Mỹ nào. Lá cờ Vàng, đã được hơn 50 thành phố, tiểu bang trên toàn nước Mỹ thừa nhận là lá cờ truyền thống tự do của người Mỹ gốc Việt, là căn cước chính thức của chúng tôi.
Thay mặt các công dân Mỹ gốc Việt, chúng tôi gửi lá thư này đến quý vị để biểu lộ sự thất vọng về hành vi xúc phạm của một viên chức cao cấp Bộ Ngoại Giao, và yêu cầu một sự giải thích của Bộ Ngoại Giao về các điểm sau:
1.- Ai là người trong Bộ Ngoại Giao đã yêu cầu ban tổ chức không chưng bày lá cờ truyền thống của người Mỹ gốc Việt, và tháo gỡ dây đeo của bà Minh Ngọc.
2.- Có phải hành vi tháo gỡ dây đeo của bà Minh Ngọc là vi phạm quyền tự do biểu lộ đã được ghi trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và Tu Chính Án số 1
3.- Có thể coi hành vi của ông Đại sứ là tấn công vào tình cảm của người Mỹ gốc Việt.
4.- Ông Đại sứ sợ mất việc vì chụp hình có cờ vàng. Việc này dựa trên chính sách nào? Ai là người sẽ đuổi việc ông Đại sứ.
Sở dĩ chúng tôi viết thư này vì quý vị là đại diện cho cử tri chúng tôi, và chỉ có Quốc Hội có đủ thẩm quyền để yêu cầu Bộ Ngoại Giao phải trả lời. Chúng tôi rất muốn biết ai là người chịu trách nhiệm trong sự việc xúc phạm tình cảm chúng tôi.
Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s